Historia

Celem III Oddziału (dziwnowskiego, powstałego w 1990 roku) Związku Polskich Spadochroniarzy, jest kultywowanie tradycji i obyczajów Wojska Polskiego, troska o miejsca pamięci narodowej, działania na rzecz rozwoju spadochroniarstwa, integracja środowiska spadochroniarzy. Wśród zadań, jakie stawia przed sobą III Oddział ZPS jest również organizacja różnego rodzaju aktywności, ukierunkowanych na przybliżanie współczesnych formacji Wojska Polskiego, ze szczególnym uwzględnieniem jednostek specjalnych. Owocem dotychczasowej działalności III Oddziału, jest szereg przeprowadzonych wydarzeń oraz różnego rodzaju nagrody i wyróżnienia. Wśród nich m.in.: Odznaka Honorowa Gryfa Pomorskiego, statuetka „W dowód uznania od Gminy Dziwnów”, medal za „Zasługi dla Związku Polskich Spadochroniarzy”.