Kapituła 2015 Gryfa Zachodniopomorskiego

W uznaniu zasług dla regionu, integracji środowisk byłych żołnierzy zawodowych i służby zasadniczej, a także wszystkich spadochroniarzy do działań w jedności i ofiarności dla dobra kraju, przez poszanowanie wartości i tradycji. Współuczestnictwo organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych o szerokim wojewódzkim zasięgu, jak również realizacja projektów (m.in. Dzień Spadochroniarza, Festyn Komandosa, Regaty Wioślarskie Łodzi Desantowych na rzece Dziwna). Udział pocztu sztandarowego w trakcie uroczystości patriotycznych i świąt narodowych, oraz roztaczanie opieki nad miejscami pamięci narodowej i szlakiem bojowym jednostek WP na frontach Pomorza Zachodniego, co znacząco wpływa na podniesienie świadomości historycznej zwłaszcza u młodzieży.


Leave a Reply