Z życia oddziału III ZPS w Dziwnowie 04-2015

W dniu 7.04.2015 odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze, z udziałem Prezesa ZG gen. Jana Kempary. Sprawozdanie z działalności oddziału za lata 2011-2014 przyjęto bez uwag. Dokonano wyboru władz na nową kadencję.

– Prezes Zbigniew Jeszka
– Wiceprezes Józef Liszczak
– Skarbnik Jan Dejnarowicz
– Sekretarz Ryszard Szeszko
– Członek zarządu Stanisław Salamoński

Delegatami na walne zebranie ZPS wybrano Zbigniewa Jeszkę i Józefa Liszczaka.

W dniu 10.04.2015 delegacja III oddziału uczestniczyła w uroczystościach upamiętniających 5-tą rocznicę katastrofy Smoleńskiej, złożono kwiaty pod „Dębem Pamięci”.

Leave a Reply