Spotkanie po latach saperów Marynarki Wojennej

W ZWIĄZKU Z ALARMUJĄCYM POZIOMEM ROZPRZESTRZENIANIA SIĘ COVID – 19 ORGANIZATORZY SPOTKANIA PO LATACH SAPERÓW MARYNARKI WOJENNEJ KIERUJĄC SIĘ ROZWAGĄ PRZEKŁADAJĄ DO ODWOŁANIA PLANOWANY 21.03.2020 ROKU EVENT KOLEŻEŃSKI. ŚRODKI FINANSOWE I MATERIAŁOWE ZOSTAŁY ODPOWIEDNIO ZABEZPIECZONE. ZA POWYŻSZE Z PRZYCZYN OD NAS NIEZALEŻNYCH PRZEPRASZAMY. UPRZEJMIE PROSZĘ O POWIADOMIENIE OSÓB NIE POSIADAJĄCYCH POCZTY ELEKTRONICZNEJ. EWENTUALNE PYTANIA, WĄTPLIWOŚCI TEL.: 692056450.


Z POWAŻANIEM
PREZES SSM MW RP LECH MARKIEWICZ

Leave a Reply